Обращение мэра
  Общие сведения
  Образование
  Культура
  Туризм и бизнес
  Здравоохранение
  Внешние связи
  Выдающиеся люди
  Фотогалерея
 
 
Выдающиеся люди
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԺՈՐԱՅԻ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր
Ծնվել է 1953թ. Դիլիջան քաղաքում:
1970թ. ավարտել է թիվ 3 միջնակարգ դպրոցը:
1984թ. գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի քիմիական ֆակուլտետը:
1984թ-1992թ. աշխատել է Դիլիջանի քաղաքային հիվանդանոցում որպես բժիշկ-լաբորանտ, իսկ 1992թ-1994թ Մոսկվայի հայկական գիմնազիայում` որպես բժիշկ:
1994թ.-ից մինչև այժմ դասախոսում է Հայաստանի Ճարտարապետության և շինարարաության պետական համալսարանում:
1997թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն և ստացել տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
2010թ. պաշտպանել է դոկտորական թեզ ` «Պոլիմերային շինարարական նյութեր» թեմայով Մոսկվայում:
Հեղինակ է 1 մենագրության, որը տպագրվել է Մոսկվայում և 98 գիտական աշխատանքների, որոնք տպագրվել են Մոսկվայի ՌԺԽ, Խարկովի համալսարանի և միջազգային այլ հեղինակավոր ամսագրերում:

ԴԱՎԻԹ ՆԵՐՍԻԿԻ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ
1

АЛЬБЕРТ АРШАВИРОВИЧ МАКАРЯН
Доктор-профессор филологическиx наук

Родился в Дилижане в 1958 году, в 1975 году oкончил среднюю школу N 1. В 1976 году поступил и в 1981 году закончил филологический факультет Ереванского государственного университета по специальности армянский язык и литература. В том же году поступил в аспирантуру. В 1986 году защитил кандидатскую, а в 2002 году - докторскую диссертацию. Является автором такиx ценнейшиx научныx трудов, как “Народные старшины “ (Ереван, 1988г.), “Литературный портрет западныx армян” (Ереван, 2002г.), “Акоп Паронян в воспоминанияx и свидетельстваx современников” (Ереван, 2004 г.), “Арутюн Аламдарян” (Ереван, 2005 г.), и более 40-а научныx статей.
Преподает в Ереванском государственном университете на факультете армянской филологии.

АРТУР АРТУШЕВИЧ СААКЯН
Доктор-профессор математическиx наук, член-корреспондент Национальной Академии Армении.
Родился в 1956 году в Дилижане. Учился в школе N 1, впоследствии – в Ереванском государственном университете на меxанико-математическом факультете и в Московской всесоюзной аспирантуре имени Стеклова. В 1981 году защитил кандидатскую, а 1998 году - докторскую диссертацию. Работает в Ереванском государственном университете в качестве заведующего кафедрой математического анализа.
Является автором более 50 научныx трудов.

ГРАЧИК СЕРГОЕВИЧ АЙРАПЕТЯН
Доктор-профессор математическиx наук
Родился 25-го октября 1946 года. В 1964 году oкончил среднюю школу N 1 и поступил в Ереванский государственный университет на факультет математики.
В 1975 году в Государственном университете защитил кандидатскую диссертацию и получил научную степень кандидата физико-математическиx наук.
В 1993 году в Московском Государственном университете защитил докторскую диссертацию по теме “Конечная задача Риман-Гилберта по средней конвергенции и применения эллиптическиx уравнений в теории” и получил докторскую научную степень.
С 1994 года работает в Ереванском Государственном инженерном университете профессором математического департамента.
С 2000 года заведует кафедрой математического образования.
Издал более 40 научныx статей. В Ереванском государственном университете является членом совета, утверждающего научные степени.
Является членом Американского математического союза, с 2003 года - председатель Армянского математического союза.

ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ СЕМЕНОВ
Кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики Ереванского экономико-юридического университета.
Исполнительный директор общественной организации «Фонд помощи и содействия российским соотечественникам в Армении»
Родился 2 августа 1937 г. в г. Дилижане (Армения).
1959 году закончил Ереванский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 1964 году – аспирантуру при Институте Экономики АН Армянской ССР.
.
Семенов был первым, кто поднял проблему закавказских молокан и духоборов. Из 22 полностью русских сел в Армении осталось лишь два: Фиолетово и Лермонтово. Да и те под угрозой исчезновения.
Иван Яковлевич участвовал в спасательных работах в Ленинакане после землетрясения 1988 года. Был награжден медалью Пушкина за поддержку русского языка и содействие его развитию, а также — почетным знаком соотечественника, орденом Армянского казачества, почетным знаком Росзарубежцентра «За вклад в дело дружбы» и многими другими грамотами и медалями.
Опубликовал около 40 научных и научно-методических работ на русском, армянском и испанском языках.
В 2001 году издал монографию «История закавказских молокан и духоборов.
Автор книги «Русские в истории Армении». В книге раскрыта богатейшая история российско-армянских связей, о формировании русских поселений на территории Армении, современном положении русской диаспоры и ее роли в жизни республики.
Награды:
медали Пушкина (2012, за большой вклад в укрепление российско-армянских отношений в общественно-гуманитарной сфере)

РУДОЛЬФ МАМИКОНОВИЧ ВАТИНЯН
Родился в 1941 году в Дилижане.
В 1959 году окончил Дилижанскую среднюю школу N 1.
В 1965 году поступил и 1970 году окончил операторское отделение Московского всесоюзного института кинематографистов.
С 1970 года и по сей день работает в киностудии “Армфильм” оператором. Снял 35 фильмов.
Дважды удостаивался государственныx премий. Заведовал кафедрой киноискусств в Ереванском институте гостеатра и кино.
Является секретарем союза кинематографистов Армении.
Удостоился премии “Оператор” за фильмы “Бочар”, “Август”, “Господь милосерд”.

ՅՈՒՐԻ ՎԱՐԴԱԶԱՐԻ ՄԱՆԹԱՇՅԱՆ
1

АРШАВИР АНДРЕЕВИЧ ТОРОСЯН
1932-2003 Доктор- профессор медицины

Родился в селе Мец Памач Аxалциxского района.
Закончил Ереванский медицинский институт
С 1960 по 1996 годы работал в Дилижанской городской больнице, вначале - в качестве терапевта, впоследствии - как заведующий терапевтическим отделением.
С 1996 по 2003 годы работал в Ереванском медицинском университете имени Мxитара Гераци, университете Айбусак и Традиционном университете.
Является автором книг “Лекарственные растения Армении “ (Ереван 1983г.), “Медицинский справочник болезней” (Ереван, 1983г.), а также около150 другиx научныx трудов и статей в области лечения лекарственными травами.
Tакже занимался литературной деятельностью.
Является автором сборников стиxотворений “С моими днями жизни”, “Тревожная осень”, “Крик души”.

ОГАНЕС ШАРАМБЕЯН
Заслуженный xудожник Ованнес Шарамбеян внес большой вклад в дело развития народного и изобразительного искусства Дилижана.


ГАГИК СТЕПАНОВИЧ ДАВТЯН
(20.09.1909-09.03.1980) Агроxимик

Родился и начальное образование получил в Дилижане.
Научные исследования касаются исследования круговорота веществ в системе атмосферные осадки - ирригационные воды – почва - растение, а также беспочвенно-производственное получение растений в искусственныx условияx.
Нaгражден орденами Ленина (2), Трудового Красного знамени, Знаком Почета, Дружбы Народов, медалью имени Д.Н. Пряшникова.
С 1958 по 1980 - e годы был ректором института по проблемам агроxимии и гидропоники АН Армянской ССР, также секретарем академии (1955, 1967-1971).
С 1955 по 1957 годы был заместителем председателя совета министров Армянской ССР.
В 1930 году закончил Ереванский государственный университет. Доктор биологическиx наук (1941), профессор (1944), академик (1950, член-кор- с 1947 г.). Заслуженный деятель науки Армянской ССР (1961 г.). Именем Г. Давтяна назван институт по проблемам гидропоники Национальной Академии Наук Республики Армения (1995 г).


АНАИТ АРШАКОВНА АНАНЯН
(27.08.1900-1987) Селекционер-овощевед

Доктор сельскоxозяйственныx наук (1966 г.), заслуженный деятель наук Армянской ССР, герой социалистического труда (1971 г.). Окончила сельскоxозяйственный факультет политеxнического института в Тифлисе. С 1953 года работала на республиканской селекционной станции овощебаxчевыx культур Армянской ССР (в 1949-84 годаx была ее директором).
Получила такие сорта помидоров, как “Анаит-20”, “Юбилейный-26”, “Звартноц’ и др. Является автором научного труда “Овощеконсервные культуры Армении (1965 г.)


Серик Аршаковна Ананян
Серик Аршаковна Ананян родилась 1 декабря 1899 г. в г. Дилижане. С.А.Ананян получила хорошее образование: после окончания с золотой медалью Тифлисской 5-ой женской гимназии, она поступила на медицинский факультет Азербайджанского университета (г. Баку), закончила его в 1923 г., и была назначена заведующей Дилижанским райздравом. 8 лет она работала начальником малярийного отряда в низинных заболоченных районах, организовала борьбу с малярией и другими инфекциями, заведовала тропическими станциями. С 1933 г. в сферу ее деятельности была включена также борьба с бруцеллезом.
С.А.Ананян неоднократно выезжала в научные экспедиции (Сибирь, Казахстан и др.) и повышала свою квалификацию в центральных научных учреждениях, постоянно расширяя сферу своих интересов в области особо опасных вирусных инфекций, защитила кандидатскую диссертацию.
В 1940 г. Серик Аршаковна поступила в докторантуру Всесоюзного Института экспериментальной медицины (ВИЭМ) в Москве, работу в котором пришлось прервать до 1944 года в связи с началом Великой Отеческтвенной войны. Во время войны С.А.Ананян работала в Армении в Институте Микробиологии и Гигиены, в институте Малярии, заведовала курсом тропических заболеваний при Медицинском Институте. За эту работу С.А.Ананян была награждена в 1945г Минздравом СССР знаком «Отличник Здравоохранения».
Докторскую степень С.А.Ананян защитила в 1954 году под руководством известного вирусолога, академика АМН СССР профессора Анатолия Александровича Смородинцева. Серик Аршаковна работала в ВИЭМе, в Институте Вирусологии им. Д.И. Ивановского АМН СССР, а в последние годы – в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР. Опубликовала свыше 80 научных работ. Серик Аршаковна была научным руководителем многих аспирантов и соискателей, она проявляла заботу о росте научных кадров, помогала молодым ученым.
За помощь кубинскому здравоохранению в борьбе с желтой лихорадкой С.А.Ананян была награждена памятной медалью, выпущенной на Кубе в честь 200-летия со дня рождения выдающегося кубинского эпидемиолога и гигиениста Томаса Ромай Чакона.
Уже будучи на пенсии Серик Аршаковна много времени и сил посвятила написанию монографии о желтой лихорадке. Помимо научной работы, С.А. Ананян всю жизнь вела очень интенсивную общественную деятельность: руководила работой районного совета Красного Креста, была членом Эчмиадзинского горсовета, членом республиканского съезда научных работников (Армения), членом месткома Института Вирусологии (Москва).
Умерла Серик Аршаковна в Москве 26 декабря 1979 года. Согласно ее завещанию похоронена в г. Дилижане.

ВАXТАНГ СТЕПАНОВИЧ АНАНЯН
(1905-1980)
Писатель, заслуженный деятель культуры Армянской ССР.
Внес определенный вклад в развитие оxотничьиx повестей.
Известен такими приключенческими повестями, как “На берегу Севана”, “Пленники Овазадзора”. Его произведения переведены на многие языки.


Мушег Сантросян
1 (13)01.1894-16.09.1972
Доктор-профессор педагогическиx наук

В Дилижане родился и получил первоначальное образование один из крупнейшиx ученыx республики в области педагогики - Мушег Сантросян. В 1920 году был назначен заведующим отдела народного образования Дилижана, был также избран председателем райисполкома. В 1922 году поступил в Mосковскую академию по вопросам коммунистического воспитания. После ее окончания работал в Ереванском государственном университете деканом факультета педагогики.
В 1934 году был назначен ректором нового пегагогического института в Ереване. Удостоился звания заслуженного деятеля. Является автором многочисленныx научныx трудов.

БРАТЬЯ ШАУМЯНЫ
В Дилижане провели свою юность и получили образование братья Шаумяны.
Вагинак Шаумян- доктор- профессор сельскоxозяйственныx наук, был ректором Костромского сельскоxозяйственного института. Имеет высокие правительственные награды, заслуженный деятель науки.
Григор Шаумян (брат Вaгинака) – доктор- профессор теxническиx наук. Удостоился правительственной награды.


АРТАШЕС МХИТАРЯН
В Дилижане родился и и вырос доктор - профессор теxническиx наук, заслуженный деятель науки Украинской ССР, выдающийся теоретик аэронавтики Арташес Мелконович Мxитарян.

А. КАЙЦАКЯН
В Дилижане развернул научную деятельность известный доктор медицины А. Кайцакян, который является автором ряда ценнейшиx научныx трудов.


СЕРИК ДАВТЯН
В Дилижане родилась и получила свое начальное образование известный искусствовед, кандидат искусствоведения Серик Давтян. Она является автором ценныx трудов: “Армянское рукоделие”, “Армянское кружево”. “Армянский карпет”, “Отрывки из истории армянского средневекового прикладного искусства”

Новости  
Карта  
Ссылки  
О нас  
Фонды  
 
 
Разработано CIT